Chào Mừng Đến Cà Mau Startup

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TOÀN DIỆN CỦA TỈNH CÀ MAU

Liên hệ ngay với Khởi nghiệp Cà Mau theo một trong các địa chỉ sau:

[w] https://camaustartup.com
[@] camaustartup@gmail.com
[f] Facebook.com/camaustartup

1. Sở Khoa học và Công nghệ

Phòng Quản lý Khoa học

 • Họ và tên: Triệu Thanh Tuấn
 • Địa chỉ: 263 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Cà Mau
 • Số điện thoại: 0911.375959
 • Email: tttuanbl@gmail.com

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Chính trị tư tưởng

 • Họ và tên: Dương Nhơn Dũng
 • Địa chỉ: 70, Phan Đình Phùng P. 2, TP. Cà Mau
 • Số điện thoại: 0918.036036
 • Email: phongchinhtritutuong@camau.edu.vn

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ

Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

 • Họ và tên: Tiêu Việt Tiên
 • Địa chỉ: Đường số 04, khu A, khu Đô thị Cửa ngõ Đông Bắc, Phường 5, thành phố Cà Mau
 • Số điện thoại: 0918.328822
 • Email: tienpncm@gmail.com

4. Tỉnh đoàn

 • Họ và tên: Phạm Việt Xô
 • Địa chỉ: 97, Phan Ngọc Hiển, P. 5, TP. Cà Mau
 • Số điện thoại: 0919.863054
 • Email: vietxopham312@gmail.com

5. Thành phố Cà Mau

Phòng Kinh tế thành phố

 • Họ và tên: Nguyễn Thành Phương
 • Địa chỉ: 77 Ngô Quyền, P9, Thành phố Cà Mau
 • Số điện thoại: 0939.347567
 • Email: phuongpkttpcm@gmail.com

6. Huyện Cái Nước

Huyện đoàn Cái Nước

 • Họ và tên: Phan Vĩnh Phú
 • Địa chỉ: Đường Hồ Thị Kỷ, Khóm 1, thị trấn Cái Nước
 • Số điện thoại: 0918.661624
 • Email: vinhphucacm@gmail.com

7. Huyện Phú Tân

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:

8. Huyện U Minh

Huyện đoàn U Minh

 • Họ và tên: Quách Cẩm Tú
 • Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn U Minh
 • Số điện thoại: 0944.833757
 • Email: quachcamtuum@gmail.com

9. Huyện Đầm Dơi

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 • Họ và tên: Đinh Văn Mười
 • Địa chỉ: Số 01, đường Trần Văn Hy, khóm 1, thị trấn Đầm Dơi
 • Số điện thoại: 0919.030.118
 • Email: dvmuoiktht@gmail.com

10. Huyện Trần Văn Thời

Huyện đoàn Trần Văn Thời

 • Họ và tên: Nguyễn Chí Tâm
 • Địa chỉ: Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời
 • Số điện thoại: 0914.334144
 • Email: nguyenchitamtvt@@gmail.com

11. Huyện Thới Bình

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 • Họ và tên: Trương Hoàng Nhã, Quách Hoàng Lê Khánh
 • Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Thới Bình
 • Số điện thoại: 0919.624033 (Nhã), 0918163355 (Khánh)
 • Email: qhlkhanh@gmail.com (Khánh)

12. Huyện Năm Căn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 • Họ và tên: Nguyễn Tấn Phương
 • Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Năm Căn
 • Số điện thoại: 0913.987998
 • Email: nguyentanphuong787@gmail.com

13. Huyện Ngọc Hiển

Huyện đoàn Ngọc Hiển

 • Họ và tên: Hồ Hoàng Chương
 • Địa chỉ: Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời
 • Số điện thoại: 0949.844744
 • Email: huyendoanngochien@@gmail.com