Đinh Văn Mười

Số 01, đường Trần Văn Hy, khóm 1, thị trấn Đầm Dơi

0919.030118

dvmuoiktht@gmail.com