Đinh Hùng Anh

Đinh Hùng Anh

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Cà Mau

Hồ Hoàng Chương

Hồ Hoàng Chương

Huyện đoàn Ngọc Hiển, huyện Ngọc Hiển

Nguyễn Tấn Phương

Nguyễn Tấn Phương

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Năm Căn

Trương Hoàng Nhã và Quách Hoàng Lê Khánh

Trương Hoàng Nhã và Quách Hoàng Lê Khánh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Huyện Thới Bình

Nguyễn Chí Tâm

Nguyễn Chí Tâm

Huyện đoàn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời

Đinh Văn Mười

Đinh Văn Mười

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Đầm Dơi

Quách Cẩm Tú

Quách Cẩm Tú

Huyện đoàn U Minh, huyện U Minh

Hồng Hữu Lợi

Hồng Hữu Lợi

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, huyện Phú Tân

Phan Vĩnh Phú

Phan Vĩnh Phú

Huyện đoàn Cái Nước, Huyện Cái Nước

Triệu Thanh Tuấn

Triệu Thanh Tuấn

Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Dương Nhơn Dũng

Dương Nhơn Dũng

Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phạm Việt Xô

Phạm Việt Xô

Tỉnh đoàn Cà Mau