Thanh Niên Nghiêm Túc Khởi Nghiệp

Thanh Niên Nghiêm Túc Khởi Nghiệp của David Kidder là cuốn sách về 34 doanh nhân khởi nghiệp thành công với vô vàn bài học khác nhau, và họ đã gặp rất nhiều thất bại trước khi đạt được thành công trên con đường kinh doanh. Mỗi thất bại hay thành công ấy của họ đều là kinh nghiệm cần có cho bất kì ai đang khởi nghiệp hay có ý định khởi nghiệp.