Bơi Cùng Cá Mập Mà Không Bị Nuốt Chửng

Bơi Cùng Cá Mập Mà Không Bị Nuốt Chửng là tập hợp các bài học sinh động, thông minh và thiết thực áp dụng trong kinh doanh và trong cuộc sống.