Quỹ sáng tạo CMC (CIF)

Quỹ sáng tạo CMC (CIF)

Quỹ sáng tạo CMC, tên tiếng Anh là CMC Innovation Fund, viết tắt là CIF, được thành lập bởi Tập đoàn công nghệ CMC.