Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng (DTHF)

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng (DTHF)

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng (Quỹ DTHF) thuộc Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng.

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam (SVF)

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam (SVF)

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation - SVF) là quỹ xã hội hoá và phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam.

Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới (NPIF)

Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới (NPIF)

Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới là một quỹ đầu tư tự do, được thành lập vào năm 2014 bởi những cá nhân có hơn 10 kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Câu lạc bộ Nhà đầu tư Thiên thần (Angel Invesor Club)

Câu lạc bộ Nhà đầu tư Thiên thần (Angel Invesor Club)

Câu lạc bộ Nhà đầu tư Thiên thần (Angel Invesor Club) thuộc CLB doanh nghiệp dẫn đầu (LBC) mới được thành lập vào ngày 5 tháng 2 năm 2015 tại Lễ công bố danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2015 tại TP Hồ Chí Minh.

Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam (GEF)

Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam (GEF)

Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) được thành lập trong thời gian trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio năm 1992.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất.

CLB Nhà đầu tư Thiên thần thuộc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp HATCH!Program (HATCH!ANGEL)

CLB Nhà đầu tư Thiên thần thuộc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp HATCH!Program (HATCH!ANGEL)

Cũng như CLB Nhà đầu tư Thiên thần thuộc LBC tại TP Hồ Chí Minh, những nhà sáng lập trong HATCH!ANGEL nhận thấy được tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF)

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF)

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (gọi tắt là “Quỹ”) được chuyển từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (tên giao dịch tiếng Anh: Small and Medium Enterprise Development Fund, viết tắt là SMEDF) được thành lập nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA)

Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA)

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) do FPT Ventures, Dragon Capital và Hanwha Investment & Securities sáng lập.

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (HSIF)

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (HSIF)

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (HSIF) được khởi xướng và sáng lập bởi Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đồng sáng lập bởi Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).