Tọa đàm “Startup: Kinh nghiệm thành công - Bài học thất bại”

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 18/7/2018 của Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ - Thường trực Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Startup: Kinh nghiệm thành công - Bài học thất bại”. 

NỘI DUNG TỌA ĐÀM

- Ký kết thỏa thuận hợp tác, đối tác toàn diện với VNPT Cà Mau, Công ty Anni Coffee và Công ty V.tech. 

- Ra mắt website Cổng thông tin hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh: Khởi nghiệp Cà Mau (Ca Mau Startup) tại https://camaustartup.com.

- Thông báo chính thức về việc bắt đầu tiếp nhận tư vấn, hỗ trợ các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp. 

- Nội dung Tọa đàm gồm có 2 Phiên như sau:

  • Phiên 1: Chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ và của tỉnh Cà Mau: Giới thiệu về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp và hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh Cà Mau; các chương trình và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ và của tỉnh Cà Mau; Các giải pháp hiệu quả đã và đang triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ khởi nghiệp, các kết quả bước đầu và định hướng trong tương lai. 
  • Phiên 2: "Startup: Kinh nghiệm thành công - Bài học thất bại": Các startup cần chuẩn bị gì để bắt đầu khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh; lời khuyên từ các chuyên gia để bắt đầu hành trình khởi nghiệp; kinh nghiệm khởi nghiệp thành công; bài học từ khởi nghiệp thất bại. 

DANH SÁCH DIỄN GIẢ: Vui lòng xem TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM: Vui lòng xem TẠI ĐÂY

THỜI GIAN: 7:30 - 11:30, ngày 07/9/2018

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Tòa nhà VNPT Cà Mau (Số 03, Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau). 

Thông tin liên hệ: Khởi nghiệp Cà Mau – Ca Mau Startup
[a] 263, Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Cà Mau
[m] 0911.375959 (Tuấn)
[w] https://camaustartup.com
[@] camaustartup@gmail.com