Khóa học

Khóa học "Tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 28/01/2019 của Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019.

Chương trình

Chương trình "Tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 18/7/2018 của Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp năm 2018.

Khóa học khởi nghiệp thực tiễn

Khóa học khởi nghiệp thực tiễn "Lãnh đạo khởi nghiệp"

Khởi nghiệp là tạo lập một sự nghiệp. Sự thành công hay thất bại của một dự án khởi nghiệp đều ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh nói riêng và xã hội nói chung.

Hai khóa đào tạo GLOBAL G.A.P về trang trại gà và rau màu tại Việt Nam

Hai khóa đào tạo GLOBAL G.A.P về trang trại gà và rau màu tại Việt Nam

Hội DN HVNCLC, Dự án HVNCLC – Chuẩn hội nhập sẽ thực hiện hai khóa học đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P vào thực tế trang trại chăn nuôi gà và trang trại rau màu tại Việt Nam.